Previous Photo: White-tailed Deer (Odocoileus virginianus) Next Photo: Wild Turkey (Meleagris gallopavo)