Previous Photo: Texas Prickly Pear Cactus (Opuntia engelmannii lindheimeri) Next Photo: Texas Prickly Pear Cactus (Opuntia engelmannii lindheimeri)