Previous Photo: Hoover Dam #3 Next Photo:  Elf Owl (Micrathene whitneyi)