Previous Photo:  Elf Owl (Micrathene whitneyi) Next Photo:  Prairie Dog (Cynomys)