Previous Photo: White Motor Touring Bus Next Photo: White Motor Touring Bus #3